bodyography
$480

卸妝濕巾能清除皮膚上的污垢和油脂,不易卸除的防水化妝產品也能輕鬆面對。特別添加橙皮油,蘆薈,洋甘菊,黃瓜,藥蜀葵,燕麥仁等萃取成分。

 

50抽

 

 

 

 

 

 

符號解說: